Specijalno obraćanje Lorensa Krausa čitaocima u Srbiji: